Artikler

Læg vægten rigtigt

Målet for alle udbud, er at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. En ordregiver kan finde det økonomisk mest fordelagtige tilbud ved at vælge et af følgende... Læs mere »

Dokumentation

Som virksomhed skal du kunne dokumentere, at I ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde: Deltagelse i kriminel organisation Bestikkelse Svig Terrorhandlinger Hvidvask eller finansiering af terrorisme... Læs mere »

Tag dialogen

Du kan blive kontaktet af en ordregiver, inden en opgaven skal i udbud. Det er fuldt ud tilladt for en ordregiver at have dialog med markedet  for... Læs mere »

Udbudsovervågning

Offentlige myndigheder har pligt til at annoncere de fleste af deres indkøb. Der findes to centrale digitale platforme (databaser), der samler henholdsvis danske indkøb og EU-udbud. På... Læs mere »

Udbudssystemer

Al kommunikation under en udbudsprocedure skal ske elektronisk gennem ordregiverens udbudssystem, Dog er det ikke krav, at den samlede kommunikation skal være digital, når der indgås kontrakter... Læs mere »

Indgå konsortium

For nogle små og mellemstore virksomheder (SMV’er) kan konsortiedannelse være nøglen til at kunne byde på offentlige opgaver, som de hver for sig er for små til... Læs mere »

Salg til det offentlige

Udbudsloven og tilbudsloven indeholder tilsammen de regler, der gælder, når offentlige myndigheder indgår kontrakter med private virksomheder. Tærskelværdierne er de beløbsgrænser, der afgør, hvilke regler en offentlig... Læs mere »

Under tærskelværdierne

Mindre indkøb under EU-tærskelværdierne kan foregå enklere og mere direkte. Indkøbet kan forberedes fx via dialogmøder med flere leverandører. Der er ikke nær så mange formkrav til... Læs mere »

Opfyld kravene

Såfremt du ikke er helt tilfreds med udbudsmaterialets vilkår, kan det være muligt at du tager forbehold og betinger dig andre vilkår end dem, der fremgår af... Læs mere »