360 grader

Mindre indkøb under EU-tærskelværdierne kan foregå enklere og mere direkte. Indkøbet kan forberedes fx via dialogmøder med flere leverandører. Der er ikke nær så mange formkrav til indkøbet, som ved indkøb over tærskelværdien.