Afsendelse af tilbuddet

Der kan være mange detaljer at holde styr på i et tilbud. Kontroller det grundigt, og få evt. andre øjne på det, inden du sender det af sted. Når tilbuddet er skrevet færdigt, skal det afleveres. Det er altid en god ide at gennemgå tilbuddet en sidste gang for at være sikker på, at det er i orden.

Kvittering for modtagelse

Det er dit ansvar, at tilbuddet kommer frem til ordregiver inden den fastsatte tidsfrist. Og det er en god ide at få en kvittering for modtagelsen, så du kan bevise at tilbuddet var afleveret rettidigt, hvis det bliver nødvendigt.

  • Vær opmærksom på, om det skal afleveres i flere eksemplarer.
  • Kontroller, hvor det skal afleveres henne.

Hvis du sender tilbuddet med posten, skal du sende det, så tilbuddet er fremme inden afleveringsfristen. Send det eventuelt med anbefalet post og få en kvittering på at det er modtaget.

Hvis der er fejl i tilbuddet

Hvis du efter at have fremsendt tilbuddet opdager, at der er alvorlige fejl i dit tilbud, gælder det om at få trukket tilbuddet tilbage.

Hvis fristen ikke er udløbet, så kontakt omgående den offentlige udbyder og gør dem opmærksom på fejlen. Ret fejlen og send et nyt tilbud ind, hvis du kan nå det.

Hvis tidsfristen er udløbet, er der normalt ikke noget at gøre. Du kan IKKE indsende ting, du har glemt, efter fristen er udløbet.