Klageadgang

Hvis du vil klage over udbud, skal du rette henvendelse til Klagenævnet for Udbud. Det kan være i situationer, hvor din virksomhed har:

  • overvejet at give tilbud på en opgave, men har undladt det f.eks. på grund af indholdet i udbudsbetingelserne
  • anmodet om at blive prækvalificeret, men ikke er blevet det
  • givet tilbud på en opgave, men ikke fået den

Med klagen skal indbetales et klagegebyr på 10.000 kr. Hvis klagen vedrører overtrædelse af EU’s udbudsdirektiver er klagegebyret på 20.000 kr. Klagen kan afvises, hvis gebyret ikke betales inden for den frist, som formanden for klagenævnet har fastsat – eller hvis gebyret slet ikke indbetales.

Gebyret kan tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold.

Klagenævnet for Udbud: Vejledning i indgivelse af klage

Læs mere om Klagenævnet for Udbud hos Nævnenes Hus