Klageadgang

Sådan kan du klage:

Hvornår

Om hvad

Til hvem

Aktindsigt

Klagenævnet for Udbud:  https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/