Tag dialogen

Du kan blive kontaktet af en ordregiver, inden en opgaven skal i udbud. Det er fuldt ud tilladt for en ordregiver at have dialog med markedet  for at opnå et markedskendskab eller
for at søge egentlig rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet. Tag dialogen med ordregiveren, da det er i alles interesse, at udbudsmaterialet kommer til at afspejle, hvad markedet aktuelt kan levere.

Dialogen må dog ikke føre til, at en eller flere virksomheder opnår en væsentlig konkurrencefordel. En virksomhed kan opnå en væsentlig fordel, hvis den kommer i besiddelse af flere relevante oplysninger end de øvrige virksomheder. I langt de fleste situationer kan ordregiveren afhjælpe dette ved at gøre relevant materiale tilgængeligt for alle og give længere frister, så alle tilbudsgivere får lige muligheder og tid til at sætte sig ind i materialet. Har en tilbudsgiver fået en væsentlig konkurrencefordel, der ikke kan afhjælpes, er ordregiver forpligtet til at udelukke virksomheden fra at deltage i udbuddet.

 

Læs mere i “Dialog før og under udbudsprocessen fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Deltag i høringer af udbudsmaterialet

Tag dialog med ordregiveren

Link til KFST’s dialogvejledning.