Dokumentation

Som virksomhed skal du kunne dokumentere, at I ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde:

  • Deltagelse i kriminel organisation
  • Bestikkelse
  • Svig
  • Terrorhandlinger
  • Hvidvask eller finansiering af terrorisme
  • Børnearbejde og menneskehandel
  • Er I blevet dømt for

Udelukkelse forudsætter, at virksomheden er dømt ved endelig dom eller har vedtaget bødeforlæg for en af ovenstående overtrædelser. Der skal derudover ske udelukkelse, hvis en eller flere personer i virksomhedens ledelse er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for en af de nævnte overtrædelser.

Som udgangspunkt skal der kun indhentes fuld dokumentation fra den virksomhed, der vinder en offentlig kontrakt. Dokumentation skal sendes til ordregiveren efter evaluering af tilbuddene og inden beslutningen om tildeling. På den måde mindskes de administrative omkostninger for alle involverede parter i udbuddet.

Du kan godt blive afkrævet dokumentation på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren, hvis det er en forudsætning for, at proceduren kan gennemføres korrekt. Det kan for eksempel være nødvendigt i udbud med to faser, hvor antallet af ansøgere begrænses. I sådanne tilfælde kan en tidlig indhentelse af dokumentation sikre, at kun de ansøgere, som ikke skal udelukkes, er egnede og kan udvælges, kan gå videre i konkurrencen om opgaven.