Udbudssystemer

Al kommunikation under en udbudsprocedure skal ske elektronisk gennem ordregiverens udbudssystem,
Dog er det ikke krav, at den samlede kommunikation skal være digital, når der indgås kontrakter under tærskelværdierne med klar ”grænseoverskridende interesse”. Den type opgaver kan nøjes med at blive annonceret på udbud.dk.

I Danmark bruger ordregiverne forskellige elektroniske udbudssystemer. Du kan derfor ikke gå ud fra, at det foregår på helt samme måde, hver gang afgiver tilbud.