Evaluering af tilbuddet

Der er ofte mange dygtige virksomheder om buddet, og det er ikke givet at man vinder hver gang. Sådan er markedet. Men hvad enten du vinder eller ej, gælder det om at få noget feedback fra den offentlige udbyder, så du kan gøre det næste tilbud endnu bedre.

Hvis du vinder opgaven

Hvis du vinder opgaven, får du travlt med at snakke med den offentlige udbyder, skrive kontrakt og sætte opgaven i gang. Men midt i travlheden kan det godt betale sig at skrive ned, hvad den offentlige udbyder syntes var godt ved tilbuddet, og hvor de måske var knapt så tilfredse med det.

Selv et vindertilbud har som regel nogle skønhedsfejl – og hvis du finder ud af, hvad skønhedsfejlene er, kan du gøre dit næste tilbud endnu bedre.

Gem tilbuddet – og brug det igen

Hvis du har lavet et rigtigt godt tilbud, er det oplagt at genbruge dele af det i et lignende udbud – enten når den samme opgave kommer i genudbud, eller hvis der er lignende opgaver hos andre offentlige udbydere. Husk dog på, at de offentlige udbydere ofte stiller forskellige krav til tilbuddets indhold og udformning – så du skal under alle omstændigheder gå tilbuddet og udbudsmaterialet igennem igen, før du genbruger det til en anden offentlig udbyder. Det er heller ikke sikkert, at den offentlige udbyder, du vandt opgaven hos, bruger samme udbudsmateriale næste gang.

Hvis du har regnet forkert

Hvis du opdager, at du har regnet forkert og givet en alt for lav pris, er du faktisk bundet af tilbuddet alligevel. Det er kun, hvis prisen er så urealistisk lav, at ordregiver burde have indset, det var en fejl, at du kan trække tilbuddet tilbage. Hvis uheldet skulle være ude, så kontakt med det samme din brancheforening og hør, hvad du kan gøre. Du bør også kontakte ordregiver og gøre dem klar over fejlen.

Hvis du ikke vinder opgaven

Selv de mest rutinerede tilbudsgivere taber mange af deres udbud. Når man taber et udbud, gælder det om at finde ud af, hvad der gik galt, så du kan rette op på fejlene til dit næste tilbud. Hvis dit tilbud f.eks. blev afvist på grund af en formel fejl, hvordan sikrer du dig så, at den ikke bliver begået igen?

Hvis tildelingskriteriet er ’laveste pris’, er der selvfølgeligt ikke så meget at rafle om – der var bare en anden, der kunne gøre det billigere end dig. Du kan selvfølgelig overveje, om du kan gøre tingene på en billigere måde, men det kan også være, at vinderen pressede prisen for langt ned og reelt ender med at tabe penge på opgaven eller har presset prisen som en investering til at komme ind på markedet.

Få en forklaring fra udbyderen

Ifølge Håndhævelsesloven, som trådte i kraft den 1. juli 2010, skal den offentlige udbyder give en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen og fortælle, hvornår standstill-perioden udløber. Begrundelsen skal som minimum indeholde de oplysninger og begrundelser for, hvorfor tilbuddet er forkastet. Tilbudsgivere, der har afgivet et antageligt tilbud, skal have en begrundelse for det vindende tilbuds karakteristika og fordele samt navnet på den vindende tilbudsgiver.