Forberedelse

Når I har besluttet jer for at gå ind på det offentlige marked, er det vigtigt at I fastlægger, hvad I vil have ud af det, så I kan planlægge forløbet på den bedst mulige måde. Al begyndelse er svær, men allerede efter første gang I deltager i en udbudsforretning, vil I have fået en forståelse for spillereglerne og dermed klar til at forsøge igen.

Fastlæg dine målsætninger

Konkrete målsætninger er forudsætningen for, at du kan planlægge og gennemføre forløbet med at byde på en offentlig opgave ordentligt. Kun med konkrete målsætninger har du og dine medarbejdere klarhed over, hvor I skal arbejde jer hen imod. Målsætningerne skal også bruges, når du et år eller to efter forløbet skal evaluere og beslutte om du skal forsætte med at byde ind på offentlige opgaver. Det er derfor en god ide at skrive en liste over de mål, I skal nå, og hvornår og hvordan I skal nå dem.

Det er vigtigt, at du beskriver målsætningerne, så de er målbare – f.eks. “Skal samlet set begynde at give overskud efter maksimalt to år”, eller “Ud af 10 tilbud til det offentlige skal vi vinde de 3”. Det gør det nemmere at evaluere i sidste ende, da man har noget konkret at forholde sig til.