Salg til det offentlige

Udbudsloven og tilbudsloven indeholder tilsammen de regler, der gælder, når offentlige myndigheder indgår kontrakter med private virksomheder.

Tærskelværdierne er de beløbsgrænser, der afgør, hvilke regler en offentlig kontrakt er omfattet af.

Du kan finde både udbudslov, tilbudslov og gældende tærskelværdier på udbudsportalen.dk eller på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside.

Men start med en hurtig introduktion til udbudsreglerne i filmen her: