Klageadgang

Hvis udbyder ikke har fulgt reglerne for udbud ved f.eks. at forskelsbehandle de virksomheder, der kom med tilbud, kan du klage over det. Brug tjeklisten til at bedømme, om den offentlige udbyder har gjort noget forkert.

Sådan gør du

Ring allerførst til din brancheforening og spørg dem til råds. De kan hjælpe dig med at finde ud af, om udbyder har gjort noget forkert. Hvis brancheforeningen opfordrer dig til at gå videre med sagen, kan du indsende en klage til Klagenævnet for Udbud. Det koster 10.000 kr. i gebyr at klage.

Hvis du får medhold i klagen, kan Klagenævnet beordre udbyderen til at betale for dine sagsomkostninger. Dette sker dog ikke altid, så du kan altså risikere at miste de 10.000 kroner.

Du har oplysningspligt

Hvis du klager, forpligter du dig samtidigt til at give Klagenævnet alle de oplysninger, som de skal bruge til at behandle sagen. Du kan blive idømt dagbøder, hvis du nægter at udlevere oplysninger til Klagenævnet. Der gælder dog særlige regler, hvis det drejer sig om tekniske eller forretningsmæssige hemmeligheder.

Vær opmærksom på, at hvis du har lidt tab på grund af udbudsforretningen, så kan du kræve erstatning af udbyder for tabet. Det er dog ikke sikkert, du får det.

Tjekliste: Kan jeg klage?

Skulle du mene at udbudsforretningen ikke er gået rigtig til, har du mulighed for at klage. Det kan dog være en ide at tale med den offentlige myndighed eller søge om aktindsigt før man indgiver en klage. Aktindsigtsanmodningerne kan fremsættes både under og efter udbudsforretningernes gennemførelse, herunder navnlig til brug for overvejelser om at indgive en klage til Klagenævnet for Udbud.

Aktindsigt er adgang til at se dokumenter, der indgår i sagsbehandlingen hos en offentlig myndighed. I praksis gives aktindsigt som regel ved at der udleveres kopi af dokumenterne.

Aktindsigt kan gives i medfør af lov om offentlighed i forvaltningen (offentlighedsloven) eller i medfør af forvaltningsloven.

Såfremt du har fået aktindsigt i udbuddet du har deltaget i, kan nedenstående tabel være behjælpelig med at afdække årsag til en evt. klage. Gennemgå nedenstående spørgsmål. Hvis du kan svare nej til et eller flere af dem, er der muligvis grund til at klage over udbyderen.