Indgå konsortium

Når du skal finde ud af, hvordan du vil gå ind på markedet, er det en god ide at overveje konsortier.

At indgå i et konsortium vil sige, at du slutter dig sammen med en eller flere andre virksomheder for i fællesskab at løse en offentlig opgave, som ellers ville have været for stor at løse enkeltvis. Det kan på den måde give små og mellemstore virksomheder mulighed for at vinde udbud, som ellers normalt kun tilfalder de helt store virksomheder i branchen.

Virksomhederne skal gerne supplere hinanden, så den offentlige udbyder kan se, at der er mening i at skrive kontrakt med et konsortium i stedet for at vælge en større virksomhed.

Sådan håndterer man konsortier

Man kan lave et konsortium på mange måder – f.eks. hvor en virksomhed er hovedleverandør, og andre underleverandører, eller hvor virksomhederne simpelthen deler opgaven imellem sig på ugedage eller geografisk.

Du kan enten lave et ad hoc konsortium til en enkelt opgave eller mere permanente konsortier, der byder ind på flere opgaver sammen. Det er dog en god idé at prøve hinanden af som samarbejdspartnere, inden man indgår et permanent konsortium. For et permanent konsortium kan man oprette et selskab i samarbejde med partneren/partnerne.

Hvis du ikke opretter et selskab til konsortiet, skal den ene part være ledende virksomhed og indgå kontakt i forhold til den offentlige udbyder. Det er under alle omstændigheder smart, at den offentlige udbyder kun har én fast kontaktperson – uanset hvor mange parter I er i konsortiet.

Uanset om du er i et permanent eller ad hoc konsortium, så sørg altid for at lave en skriftlig aftale med partneren/partnerne om fordeling af opgaver og økonomi allerede inden I afleverer jeres fælles tilbud. Det kan ofte være en svær forhandling, og når I har vundet en opgave, er der typisk ikke tid til at afklare den slags. Husk også at få afklaret, hvem der hæfter for tab i hvilke tilfælde. Hav det juridiske helt på plads inden samarbejdet starter.