Artikler

Udbudsmaterialet

Konkurrencebetingelser, kontrakt og kravsspecifikation udgør tilsammen et udbudsmateriale. I denne video lærer du hvordan et udbudsmateriale ser ud. Du får særlig viden om udelukkelsesgrunde, egnethedsvurdering og udvælgelses-... Læs mere »

Prækvalifikation

Hvad er en prækvalifikation, og hvordan fungerer den? En prækvalifikation er en indledende udvælgelsesfase, hvor de bedst kvalificerede ansøgere får mulighed for at afgive en ansøgning på... Læs mere »

Syv udbudsprocedurer

En ordregiver vælger udbudsprocedure efter opgavens karakter og kompleksitet. Opgaver udbydes derfor forskelligt, afhængigt af om der er tale om et indkøb af en standardvare, en specialudvikling af... Læs mere »

Sådan foregår det

Når du skal anmode om prækvalifikation og/eller afgive tilbud, så er det godt, at være godt forberedt. Det, du skriver i dit tilbud, er nemlig bindende, så... Læs mere »

Klageadgang

Hvis du vil klage over udbud, skal du rette henvendelse til Klagenævnet for Udbud. Det kan være i situationer, hvor din virksomhed har: overvejet at give tilbud... Læs mere »