Prækvalifikation

Hvad er en prækvalifikation, og hvordan fungerer den?

En prækvalifikation er en indledende udvælgelsesfase, hvor de bedst kvalificerede ansøgere får mulighed for at afgive en ansøgning på at deltage i et udbud. I et begrænset udbud skal ordregiveren indrykke en annonce – en udbudsbekendtgørelse – på udbud.dk, og der skal så vidt muligt prækvalificeres mindst fem tilbudsgivere blandt de kvalificerede ansøgere – eller det antal, der sikrer en effektiv konkurrence.  I ansøgningen skal de virksomheder, der ønsker at deltage, redegøre for og/eller dokumentere, at de er kvalificerede til at løse den konkrete opgave.

Udvælgelseskriterier

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, hvilke udvælgelseskriterier, du bliver prækvalificeret ud fra. Udvælgelseskriterierne sætter begrænsninger for, hvilke virksomheder der kan byde på opgaven. Ofte vil du blive anmodet om referencer fra lignende opgaver for at ordregiveren kan få et indblik i din virksomheds konkrete erfaringer, eller din virksomhed skal overholde “Krav til økonomisk formåen”. De sidste opstilles for at sikre, at det er økonomiske robuste virksomheder, der deltager i konkurrencen om opgaven.

Det er alene de tilbudsgivere, der har modtaget en opfordring til at afgive tilbud, der kan afgive tilbud.