Syv udbudsprocedurer

En ordregiver vælger udbudsprocedure efter opgavens karakter og kompleksitet. Opgaver udbydes derfor forskelligt, afhængigt af om der er tale om et indkøb af en standardvare, en specialudvikling af et produkt eller en ydelse, samt det relevante marked.

Der findes syv udbudsprocedurer,

 1. Offentligt udbud
 2. Begrænset udbud
 3. Udbud med forhandling
 4. Konkurrencepræget dialog
 5. Innovationspartnerskab
 6. Udbud med forhandling uden forudgående bekendtgørelse
 7. Projektkonkurrence

Tidsfrister kort fortalt

Som hovedregel skal alle tidsfrister under udbud være ”passende”, men udbudsloven fastsætter samtidig en række minimumsfrister samt tilfælde, hvor en tidsfrist kan forkortes eller skal forlænges, hvis omstændighederne kræver det.

Tidsfristerne i udbudsloven er opdelt i:

 • Passende tidsfrister
 • Minimumsfrister
 • Forkortelse af tidsfrister
 • Forlængelse af tidsfrister