Udbudsmaterialet

Konkurrencebetingelser, kontrakt og kravsspecifikation udgør tilsammen et udbudsmateriale. I denne video lærer du hvordan et udbudsmateriale ser ud. Du får særlig viden om udelukkelsesgrunde, egnethedsvurdering og udvælgelses- og tildelingskriterier, som alle har en central plads i udbudsmateriale. Det sætter dig meget bedre stand til at læse og forstå et udbudsmateriale – og dermed kunne afgive det mest økonomisk fordelagtige tilbud.

Interne link:

Syv udbudsprocedurer

Konsortier

ESPD

Evaluering