Udbudsmaterialet

Konkurrencebetingelser, kontrakt og kravsspecifikation udgør tilsammen et udbudsmateriale. I denne video lærer du hvordan et udbudsmateriale ser ud. Du får særlig viden om udelukkelsesgrunde, egnethedsvurdering og udvælgelses- og tildelingskriterier, som alle har en central plads i et udbudsmateriale. Det sætter dig meget bedre stand til at læse og forstå et udbudsmateriale – og dermed kunne afgive det mest økonomisk fordelagtige tilbud.

Vil du vide mere?

Udbudsprocedurer

I udbudsloven kan offentlige kontrakter udbydes syv forskellige udbudsprocedurer :

 • Et offentligt udbud, der er kendetegnet ved, at alle interesserede aktører kan afgive tilbud. Det giver den bredeste konkurrence, men kan også kræve mange ressourcer.
 • Et begrænset udbud, der giver mulighed for at opfordre et begrænset antal leverandører til at byde på opgaven. Sammenlignet med et offentligt udbud kan det give udbyderen færre tilbud at vurdere, men kan til gengæld også forlænge udbudsprocessen.
 • Udbud med forhandling, der giver udbyder ret til at forhandle med leverandørerne. Det er en udbudsform, der bruges hvis ordregiver har nogle konkrete behov, som ikke kan dækkes af standardvarer eller -ydelser.
 • Projektkonkurrencer er en form, der især anvendes ved arkitektkonkurrencer, byplanlægning mv. Den giver tilbudsgiverne et stort spillerum, men kan til gengæld begrænse udbyders kontrol med resultatet.
 • Den konkurrenceprægede dialog er en udbudsform, der kun kan anvendes ved særligt komplekse kontrakter. Udbudsformen består af en dialogfase, hvor man indleder med at drøfte og/eller forhandle med udvalgte ansøgere, henholdsvis en fase, der indeholder den egentlige tilbudsgivning.
 • Et dynamisk indkøbssystem er en fuldt elektronisk indkøbsproces. Den kan anvendes til “sædvanlige indkøb”, det vil sige indkøb af samme varer på jævnlig basis.
 • Innovationspartnerskaber anvendes, hvis udbyder vil udvikle en innovativ vare, tjenesteydelse eller bygge- og anlægsarbejde, som ikke allerede er tilgængelig på markedet.

ESPD – det fælles europæiske udbudsdokument

Når du deltager i offentlige udbud, skal du udfylde et ESPD. ESPD står for European Single Procurement Document, på dansk det fælles europæiske
udbudsdokument, og er en egenerklæring som virksomheder afgiver, når de deltager i offentlige udbud.

Med ESPD’et erklærer du:

 • At virksomheden ikke er omfattet af en situation, der udelukker den fra at deltage i udbud
  det.
 • At virksomheden opfylder de relevante minimumskrav til egnethed, der gør den i stand til
  at deltage i udbuddet.
 • At virksomheden opfylder de kriterier, der eventuelt er opstillet for at begrænse antallet af
  ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud.

Er det første gang, du skal deltage i et udbud og dermed også udfylde et ESPD, så er der hjælp at hente:

Læs guiden til virksomheder fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: “ESPD – Det fælles europæiske udbudsdokument”

Konsortier

For nogle små og mellemstore virksomheder (SMV’er) kan et konsortium være nøglen til at kunne byde på offentlige opgaver, som de hver for sig er for små til at løse. I udbud med deltagelse af konsortier kan virksomhederne lægge deres tekniske og økonomiske formåen sammen og udføre den udbudte opgave i fællesskab.

Læs mere i “Når virksomheder afgiver fælles bud – en vejledning om konsortiesamarbejde i forhold til konkurrencelovgivningen” fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Evaluering