Taxonomi: Kend rammerne

Udbudsovervågning

Offentlige myndigheder har pligt til at annoncere de fleste af deres indkøb. Der findes to centrale digitale platforme (databaser), der samler henholdsvis danske indkøb og EU-udbud. På... Læs mere »

Udbudssystemer

Al kommunikation under en udbudsprocedure skal ske elektronisk gennem ordregiverens udbudssystem, Dog er det ikke krav, at den samlede kommunikation skal være digital, når der indgås kontrakter... Læs mere »

Indgå konsortium

For nogle små og mellemstore virksomheder (SMV’er) kan konsortiedannelse være nøglen til at kunne byde på offentlige opgaver, som de hver for sig er for små til... Læs mere »

Salg til det offentlige

Udbudsloven og tilbudsloven indeholder tilsammen de regler, der gælder, når offentlige myndigheder indgår kontrakter med private virksomheder. Tærskelværdierne er de beløbsgrænser, der afgør, hvilke regler en offentlig... Læs mere »