Taxonomi: Forstå processen

Dokumentation

Som virksomhed skal du kunne dokumentere, at I ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde: Deltagelse i kriminel organisation Bestikkelse Svig Terrorhandlinger Hvidvask eller finansiering af terrorisme... Læs mere »

Prækvalifikation

Hvad er en prækvalifikation, og hvordan fungerer den? En prækvalifikation er en indledende udvælgelsesfase, hvor de bedst kvalificerede ansøgere får mulighed for at afgive en ansøgning på... Læs mere »

Syv udbudsprocedurer

En ordregiver vælger udbudsprocedure efter opgavens karakter og kompleksitet. Opgaver udbydes derfor forskelligt, afhængigt af om der er tale om et indkøb af en standardvare, en specialudvikling af... Læs mere »

Sådan foregår det

Når du skal anmode om prækvalifikation og/eller afgive tilbud, så er det godt, at være godt forberedt. Det, du skriver i dit tilbud, er nemlig bindende, så... Læs mere »