Eksempler på dokumentation og præsentation

Når man skriver en anmodning eller et tilbud, skal man typisk vedlægge en række standarddokumenter – for eksempel en referenceliste over tidligere udført arbejde.

Det kan være et stort arbejde at få disse standarddokumenter skrevet, men når det én gang er gjort, kan de bruges igen og igen. Det er dog en god ide løbende at opdatere dem og tilrette dem de konkrete anmodninger/tilbud. Nedenstående eksempler beskriver en lang række standarddokumenter, som der ofte bliver bedt om ved en prækvalifikation eller ved tilbudsskrivning.

Tro og loveerklæring (Gæld til det offentlige)

Se eksempel

Ofte vil den offentlige udbyder kræve, at du i dit tilbud vedlægger en Tro- og Loveerklæring på, at din virksomhed ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige på over 100.000kr. Klik på “Se eksempel” og få en skabelon til Tro- og Loveerklæring.

Tro og loveerklæring (Gæld til det offentlige og §45 stk 1 og stk 2

Se eksempel

Ofte vil den offentlige udbyder kræve, at du i dit tilbud vedlægger en Tro- og Loveerklæring på, at din virksomhed ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige på over 100.000kr. Dernæst kan den offentlige udbyder kræve at du ikke er omfattet af udbudsdirektivets §45 stk. 1 og stk. 2. Klik på “Se eksempel” og få en skabelon til Tro- og Loveerklæring.

Referencer

Se eksempel

Det er et meget stærkt salgsargument, hvis du har stor erfaring med at løse opgaver, der minder meget om den udbudte opgave. Du bør under alle omstændigheder beskrive de opgaver, der minder mest om den udbudte opgave. Ordregiver, beløb og tidspunkt skal være angivet, hvis det er efterspurgt af den offentlige udbyder.

Den offentlige udbyder må ikke skelne mellem en reference fra en offentlig myndighed og en privat virksomhed.

Anmodning til prækvalifikation

Se eksempel

Ved en anmodning om prækvalifikation er formålet at vise, at din virksomhed er egnet til at håndere opgaven. Det gøres ved at vise, at du lever op til de krav, den offentlige udbyder stiller. Klik på “Se eksempel” og få en skabelon til anmodning om prækvalifikation.